Pomáháme Čechům bohatnout

Desetina našich spoluobčanů spadla do exekuce. Občas stávkují tuzemští učitelé a zdravotníci, protože školy jsou podfinancované a nemocnice personálně kolabují. Dlouhodobě zasedají různé důchodové komise, aby spočítaly, jak (ne)budeme zabezpečení ve stáří. Proč tyhle všechny problémy nejsou už dávno vyřešeny?

Žijeme přece v České republice! Vždyť Praha byla sídlem vzdělaného císaře Karla IV., Jan Hus předznamenal náboženskou reformaci, Komenský modernizoval evropskou pedagogiku, Mendel založil genetiku a Baťa budoval po celém světě nová vitální města…

Záleží na vědomostech

Jmenovaní velikáni byli předvojem epochy, ve které žijeme. Jejich hlavním odkazem nejsou válečné trofeje, nemovitosti nebo průmyslové stroje, nýbrž školy, texty a – současným jazykem řečeno – know how. Dneska potřebujeme právě znalosti a schopnosti, především:

  • rozumět souvislostem
  • umět komunikovat
  • navzájem si pomáhat

Čím dříve pochopíme, v čem spočívá opravdové bohatství, tím vyšší budou naše šance na úspěch. Schválně používám plurál. Základní priority máme přece společné: svobodu, spravedlnost a dobrou perspektivu pro naše potomky.

Ostatně každému člověku svědčí, pokud jeho sousedé prosperují. A právě proto pomáháme občanům České republiky, aby bohatli.

Ano, zajímají nás všichni

Nikdo není příliš chudý, obyčejný nebo starý, každý člověk má svoji nevyčíslitelnou hodnotu a nesmírný potenciál. Logicky nás tedy zajímají také všechny lidské problémy, přičemž zdánlivé podružnosti mohou mít osudový charakter:

  • Kde seženu peníze pro svoji domácnost?
  • Na jakou mzdu, důchod nebo sociální dávku mám právo?
  • Kam investuji svoje finanční úspory, energii a čas?
  • Palčivých otázek řešíme spousty…

Přidejte se k nám. Pomáhejme společně svým spoluobčanům, abychom všichni bohatli – jako jedinci i jako společnost!

Jakmile si Češi osvojí potřebné znalosti a schopnosti, přestanou padat do exekucí. Dokážou lépe prodat svoji práci, eventuálně začnou dělat něco ještě potřebnějšího a výnosnějšího. Hravě pokryjí své provozní výdaje, navíc svým potomkům zajistí výborné vzdělání a nakonec ve zdraví prožijí dlouhou pohodovou penzi.

Kdo už pomáhá Čechům bohatnout:

Českým občanům odpovídáme na dotazy, které se týkají jejich příjmů, výdajů a kupní síly. Vysvětlujeme jim souvislosti a srovnáváme alternativy, aby lépe zužitkovali svoji svobodu a naplnili svá práva. Můžeme tomu říkat společenská odpovědnost, nadstandardní zákaznický servis, nebo třeba osvěta. Každopádně přitom bohatnou všichni zúčastnění.

Petr Woff
woff@nihilgratis.com
+420 778 168 417